Pohřební služby Mariánské Lázně Pohřební služby Planá Pohřební služby Tachov Pohřební služby Toužim
Home
Varianty pohřbů
Sjednání pohřbu
Květinové vazby
Parte
Rakve a Urny
fotogalerie
Kontakty
Informace pro pozůstalé
Správa hřbitova

Informace pro pozůstalé

CO NÁSLEDUJE PO POHŘBU:


Úmrtní list- vystavuje matrika v místě úmrtí cca do 14 pracovních dnů od pohřbu. Matrika odhlašuje důchodové, zdravotní, sociální pojištění. Úmrtní list obdrží objednavatel pohřbu většinou poštou.


Notáře- určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do 2 měsíců.


Urnu- je možné si vyzvednout tři týdny po uskutečnění pohřbu v kanceláři, kde jste objednávali pohřeb. Urnu je u nás uskladněna po dobu jednoho roku. V případě nevyzvednutí urny, budeme nuceni účtovat náklady za uložení urny do společného hrobu.


VDOVSKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD:

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.


1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky/registrovaného partnera
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého


2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)


PŘEPIS ZMĚNY STAVU V OBČANSKÉM PRŮKAZU:


Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu v místě trvalého bydliště, ale již nemusí být zapsán v občanském průkazu. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:

 • Váš původní OP
 • úmrtní list (originál)


Výše uvedené informace o nárocích nutno ověřit na příslušných úřadech.


INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“


Viz na boku Zákon o pohřebnictví.


  

Plná moc-

Formuláře:

Potvrzení o pohřbení-

Informace k úmrtnímu listu-

Zákon o pohřebnictví-

Odkazy:

Kamenictví Valko

Stavebniny Valko

Asociace pohřebních služeb

Facebook- Pohřební služby a kamenictví Marian Valko

NON-STOP LINKA: +420 775 57 73 73

© Copyright 2017 /  Design by: Pohřební služby Marian Valko Mariánské Lázně

  

Email: info@pohrbyvalko.cz

Email: touzim@pohrbyvalko.cz

Email: plana@pohrbyvalko.cz

Email: tachov@pohrbyvalko.cz

NON-STOP LINKA: +420 775 57 73 73

Revoluční 663

348 15 Planá

T.G. Masaryka 556

347 01 Tachov

Pohřební služby Marian Valko

Družstevní 415

353 01 Mariánské Lázně

(vchod z Hlavní ulice)

Adresy provozoven:

  

Plzeňská 12

364 01 Toužim

 Novinky:

  

Úvod

Varianty pohřbů

Sjednání pohřbu

Květinové vazby

Parte

Rakve a urny

Fotogalerie

Kontakt

Informace pro pozůstalé

Správa hřbitova