Správa hřbitova

Od 1.1.2019 jsme převzali do správy Správu hřbitova a smuteční síň v Mariánských Lázních.

Jako Správci hřbitova zajišťujeme zamykání a odemykání hřbitova, úklid a údržbu tří přístupových cest ke smuteční síni, evidenci hrobových míst, chod smuteční síně, výkopy hrobů, ukládání uren.

O zeleň, úklid a zbylé cesty a v zimě o úklid sněhu se stará TDS Mariánské Lázně.

Nové smlouvy, prodloužení smluv, přepis na nového nájemce a další se zřizují v naší kanceláři:

Pohřební služby a kamenictví Marian Valko

Družstevní 415, Mariánské Lázně (vchod z Hlavní ul.)

Tel: +420 775 577 373

Email: info@pohrbyvalko.cz

Ceník služeb:

Nájemné za hrobové místo 25 Kč za 1m2 na rok

Služby za hrobové místo 77 Kč za 1m2 na rok

Pronájem smuteční síně včetně služeb 1.000 Kč

pronájem chladícího zařízení za den 500 Kč

Výkop hrobu 9.200 Kč